เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการตัดสิน
ภาพกิจกรรม
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย/เด็กเล็ก
หุ่นยนต์
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
โครงงาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
เด็กเล็ก
อนุบาล1-3
หุ่นยนต์
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
โครงงาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
20 มิ.ย. 2561
21 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขัน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2561

 คลิกเพื่อ Download  
 
 

 
 

 
รายละเอียดส่งรูปเล่มโครงงาน และสื่อนวัตกรรมฯ ระดับประเทศ 2561
แจ้งรายละเอียดการส่งรูปเล่ม
โครงงาน และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2561


 คลิกเพื่อ Download   
วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09:51 น.
การแข่งขันระดับประเทศ 2561
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2561


 รายการแข่งขันระดับประเทศ   
 รายชื่อตัวแทนระดับภาคใต้  
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:15 น.
แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสอบถามความคิดเห็น
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14“สมิหลาวิชาการ”
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561
เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา

 
 
QR Code
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13:42 น.
กำหนดการแข่งขันโครงงานและลำดับการแข่งขัน
กำหนดการแข่งขันโครงงานและลำดับการแข่งขัน
Download file
กำหนดการแข่งขันโครงงานฯทุกประเภท
ลำดับการแข่งขันโครงงานฯทุกประเภท
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:35 น.
ลำดับ/กำหนดการแข่งขันกิจกรรมเริงเล่นเต้นแดนเซอร์และฮูลาฮูปประกอบเพลง
 ลำดับ/กำหนดการแข่งขันและรายงานตัว  
กิจกรรมเริงเล่นเต้นแดนเซอร์และฮูลาฮูปประกอบเพลง 
ศูนย์เด็กเล็กและปฐมวัย

 
ลำดับการแข่งขัน  
กิจกรรมฮูลาฮูปประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก
วันที่แข่งขัน  20  มิถุนายน  2561
เวลาแข่งขัน  09.00 – 12.00 น. ณ  เวทีสระบัว 2 แหลมสมิหลา
ทีมที่ 1 – 8  รายงานตัวตั้งแต่  08.00 – 08.30 น.
กิจกรรมฮูลาฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย
วันที่แข่งขัน  22  มิถุนายน  2561
เวลาแข่งขัน  09.00 – 16.00 น. ณ  เวทีสระบัว 2 แหลมสมิหลา
ทีมที่ 1 – 11  รายงานตัวตั้งแต่  08.00 – 08.30 น.
ทีมที่ 12 – 22  รายงานตัวตั้งแต่  09.30 – 10.00 น.
ทีมที่ 23 – 35  รายงานตัวตั้งแต่  11.00 – 11.30 น.
กิจกรรมเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ศูนย์เด็กเล็ก
วันที่แข่งขัน  21  มิถุนายน  2561
เวลาแข่งขัน  09.00 – 11.00 น. ณ  เวทีสระบัว 2 แหลมสมิหลา
ทีมที่ 1 – 7  รายงานตัวตั้งแต่  08.00 – 08.30 น.
ทีมที่ 8 – 14  รายงานตัวตั้งแต่  09.00 – 09.30 น.
กิจกรรมเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ปฐมวัย
วันที่แข่งขัน  21  มิถุนายน  2561
เวลาแข่งขัน  11.00 – 15.00 น. ณ  เวทีสระบัว 2 แหลมสมิหลา
ทีมที่ 1 – 12  รายงานตัวตั้งแต่  10.00 – 10.30 น.
ทีมที่ 13 – 24  รายงานตัวตั้งแต่  11.30 – 12.30 น.
ทีมที่ 25 – 38  รายงานตัวตั้งแต่  13.00 – 13.30 น
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:34 น.
สถานที่รับเหรียญรางวัล
 ประชาสัมพันธ์สถานที่รับเหรียญรางวัล  
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 02:40 น.
เปลี่ยนแปลงสถานที่การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ทุกระดับชั้น วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. จากเดิมแข่งขันที่โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อาคารสัตบรรณบริรักษ์  เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) อาคารเอนกประสงค์  
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:40 น.
หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันฯ
คลิกเพื่อ Download
หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันฯ กำหนดการ และแบบตอบรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 16:51 น.
การตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าแข่งขันสำหรับเด็กเล็ก/อนุบาล 1-3
ประชาสัมพันธ์ถึง
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เพื่อทราบ

       เนื่องจากเทศบาลนครสงขลาได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนหลังจากปิดระบบ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 แล้วพบว่า  มีข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ลงทะเบียนแข่งขันในกิจกรรมของ อนุบาล 1-3
2. โรงเรียน  ได้ลงทะเบียนการแข่งขันในกิจกรรมของ เด็กเล็ก
3. จำนวนผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมประเภททีมผสม  จะต้องมีผู้เข้าแข่งขันระหว่างเพศชาย
และหญิงจะเป็นเพศเดียวกันทั้งหมดไม่ได้
       ดังนั้น จึงขอให้ทุกโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตรวจสอบคุณสมบัติทุกกิจกรรม
ให้ครบถ้วนเพื่อที่จะไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 (เนื่องจากจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผิดคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน)
       จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันในการแข่งขันฯ "สมิหลาวิชาการ"
 
วันอังคาร ที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 15:19 น.
หัวข้อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
หัวข้อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมวาดภาพระบายสี  อนุบาล 1 – 3
- กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน  อนุบาล 1 – 3
- กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ อนุบาล 1 – 3

  ใช้หัวข้อการแข่งขันเดียวกัน  คลิกเพื่อดูหัวข้อ
*******************************
หัวข้อกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ประกอบด้วย
-  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-6  ได้แก่ 
   "ฉันรักภาษาจีน"
-  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-3  ได้แก่  
   "วัฒนธรรมจีนกับสังคมไทย"

-  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-6  ได้แก่  
   "ความสัมพันธ์ไทยจีน"
*******************************
หัวข้อกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย
-  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-6  ได้แก่  
   "Superhero in my life"

-  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-3  ได้แก่  
   "Smart phone is another organ?"

-  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-6  ได้แก่  
   "Teens in digital world"
*******************************
หัวข้อกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ประกอบด้วย
-  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-6  ได้แก่  
   "เยาวชนไทยสืบสานวัฒนธรรมไทย"

-  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-3  ได้แก่  
   "ภาษาไทย คือ หัวใจการศึกษา"

-  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-6  ได้แก่  
   "ย้อนรอยประวัติศาสตร์  สร้างชาติไทยให้ก้าวไกล"
*******************************
หัวข้อกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประกอบด้วย
-  กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.1-3  ได้แก่  
   "คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

-  กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.4-6  ได้แก่  
   "คนไทยหัวใจพอเพียง"

-  กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.1-3  ได้แก่  
   "สีสันวัฒนธรรมไทย"

-  กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.4-6  ได้แก่  
   หัวข้อหุ่นนิ่ง : ประเภทผลไม้ ดอกไม้ และ ภาชนะดินเผา
*******************************
หัวข้อกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย
-  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ป.1-3 และ ป.4-6  ได้แก่  
   "การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย"

-  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-3 และ ม.4-6  ได้แก่ 
 
   "ประเทศไทย 4.0"
วันอังคาร ที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:58 น.
แผนผังบูธนิทรรศการ
กำหนดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน
ขนาดเวที ณ โรงสีแดง
ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนการแข่งขัน
ใหม่!!! เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ใหม่!!! เกณฑ์การแข่งขันการศึกษาปฐมวัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ใหม่!!! เกณฑ์การแข่งขันปรับปรุงล่าสุด 11 พ.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจงานประชุมหลักเกณฑ์การแข่งขัน “สมิหลาวิชาการ”
ใหม่!!! เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ใหม่!!! ประเภท/รายการแข่งขันฉบับปรับปรุงล่าสุด
ใหม่!!! เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการเปิด-ปิดลงทะเบียนการแข่งขัน/Download เกณฑ์
รายชื่อผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน
ประเภท/รายการแข่งขัน
กำหนดการแถลงข่าว
 

   
  แผนผังสถานที่แข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)
ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
 
 
 

เกณฑ์การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (เพิ่มเติม)

ระดับอนุบาล 1-3

 

ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียน/ศพด.ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้  ครั้งที่ 14  “สมิหลาวิชาการ” ทุกท่านเพื่อทราบ
ให้ครูผู้ควบคุมการแข่งขันฯ/ตัวแทนกิจกรรม เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ และกิจกรรมฮูลาฮูปประกอบเพลง ระดับศพด./อนุบาล 1- 3 ทุกทีม  เข้าร่วมจับฉลากเพื่อจัดลำดับทีมในการแข่งขัน  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)  พร้อมนำแผ่น CD เพลง/แฟลชไดรฟ์ มาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น
 
 
 
   หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลผู้แข่งขันและครู
  • หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขัน  
  • แบบขอเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียน/ครู    
  • แบบขอแก้ไขข้อมูล   
หมายเหตุ :  หากมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันเพิ่มเติมจากใน
                  แบบฟอร์มที่กำหนด สามารถเพิ่มเติมในเอกสารเพื่อให้ผู้บริหาร
                  สถานศึกษาอนุมัติได้  เช่น  ผู้ปกครองมีกิจธุระต้องนำนักเรียน
                  ไปต่างจังหวัดกระทันหัน
 
   
   ตารางการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ
ให้ยึดตารางการแข่งขันที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์ประจำการแข่งขันเป็นหลัก 
ตารางการแข่งขัน 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฐมวัย
หุ่นยนต์ สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
โครงงาน  
 
   ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง  ขนาดของโต๊ะที่ใช้ในการจัดแผงโครงงานฯ ทุกกลุ่มสาระฯ

         เจ้าภาพการจัดการแข่งขันได้จัดโต๊ะสำหรับทุกทีมที่เข้าแข่งขัน 
ขนาดความกว้าง 60 ซม. ความยาว 150 ซม.จำนวน 1 โต๊ะต่อ 1 โครงงาน  ดังรูป

 

 
 
   ประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนการแข่งขันทุกกิจกรรม 
         1. ID Card (print จากระบบเท่านั้น) 
         2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
         3. สำเนาสูจิบัตร (สำหรับ ศพด./ปฐมวัย)

หมายเหตุ  กรณีมีการเปลี่ยนตัว/แก้ไขชื่อ-สกุล ให้นำเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ มายื่นประกอบให้ครบถ้วน ณ จุดรับลงทะเบียนทุกสนามแข่งขัน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวน อปท. 261
จำนวนโรงเรียน 507
จำนวนทีม 4,181
จำนวนนักเรียน 10,539
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,578
จำนวนกรรมการ 503
ครู+นักเรียน 17,117
ครู+นักเรียน+กรรมการ 17,620
ประกาศผลแล้ว 144/144 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
โรงแรมที่พักในจ.สงขลา
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสงขลา
สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 722
เมื่อวาน 224
สัปดาห์นี้ 1,922
สัปดาห์ที่แล้ว 5,870
เดือนนี้ 11,384
เดือนที่แล้ว 11,510
ปีนี้ 51,839
ทั้งหมด 1,002,836